სამედიცინო სექსოლოგია :: ანატომია :: WiKi :: GSC Network
Our Projects

ანატომია

მენსტრუაციის შესახებ
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებს, როგორც წესი, სათანადო
შესწავლისას, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში. 2004 წელს
ბულგარეთში ჩატარებული ერთ-ერთი გამოკვლევის თანახმად, ქალების ერთ
მეხუთედს ზოგადი წარმოდგენაც არ ჰქონდათ იმაზე თუ რა პროცესები
ხდებოდა მათ სხეულში როდესაც მათი პერიოდები იწყებოდა; გამოკითხულთა
ერთ მესამედს ეგონა რომ ოვულაცია მენსტრუაციის დროს ხდებოდა;
ნაყოფიერი დღეების რაოდენობაც გადაფასებული იყო: 21 პროცენტს ეგონა რომ
მენსტრუაციულ ციკლში 21-ზე მეტი ნაყოფიერი დღე იყო (მაშინ როდესაც
საშუალოდ ის მხოლოდ 7-ია).
კითხვის გაგრძელება...»

Hosted by uCoz