მისიონერული პოზა 6, 7, 8, 9, 10 :: სექსის პოზები :: ანატომია :: WiKi :: GSC Network
  • Art related
  • Graphic Design
  • Tutorials and Freebies
  • Community submit news

მისიონერული პოზა 6, 7, 8, 9, 10

Posted by HANIBALL | 12 June 2012 0

 

 

მისიონერული პოზა 6               
მესამე პოზის სხვა ვარიანტია. ქალი წევს ზურგზე მჭიდროდ მიტყუპებული ფეხებით, მამაკაცის ფეხები ქალის ფეხებს გარეთ თავსდება და ტერფებით ქალის ტერფებს ეყრდნობა. ეს უზრუნველყოფს პარტნიორების მყარ კონტაქტს სექსის დროს იმის გამო, რომ ეს პოზა აიძულებს ქალს გამუდმებით გაშალოს ფეხები მუხლის სახსარში.


მისიონერული პოზა 7

 

წყვილი სექსს იწყებს მეექვსე პოზაში და შემდეგ მამაკაცი მუხლებში ხრის და ტერფებს ათავსებს ქალი ფეხებს შორის. ქალს შეუძია ფეხებით მიიზიდოს მამაკცი თავისკენ.

 

მისიონერული პოზა 8 
ქალი წევს ზურგზე, ფეხების მუხლის სახსარში მოხრილი და მკერდზე აქვს მიხუტებული, რაც შეიძლება ახლოს ნიკაპთან. მამაკაცი ზევითაა და იჭერს ქალს ორივე ხელით. პენისის საშოში შეყვანის შემდეგ ქალი ხელებით იკავებს ფეხებს მკერდთან. დუნდულების ქვეშ ბალიშის ამოდება მოსახერხებელს ხდის ამ პოზაში სექსს. 

 

მისიონერული პოზა 9 

 

ეს მერვე პოზის ვარიანტია: მამაკაცი მკერდით ეყრდნობა ქალის აწეულ ფეხებს, ხელები კი ქალის დუნდულებს ქვეშ აქვს ამოდებული.
 
მისიონერული პოზა 10
მესამე პოზიციის  კიდევ ერთი ვარიანტია. ქალი წევს ზურგზე და ზემოთ აწეული ფეხები გადაჯვარედინებული აქვს. მამაკაცი ქალს ეხმარება ფეხების თავისკენ მიზიდვაში მუხლებში მოუხრელად. თავად კი ამ დროს მუხლებზე დგას ფართოდ გაშლილი ფეხებით. პენისის საშოში შეყვანის შემდეგ აწვება ქალი ფეხებს და ხელებით უჭერს მათ.
 
 
 
 
 
 
 
 
მისიონერული პოზბი

15 March 2009
7 March 2010
 
26 May 2012
       

0 Comments

Leave a Comment

latest posts from Webmaster

Webmaster

PHP Include Files

PHP Tutorial

Posted on 01 March 2015 in PHP | 0 comments

HTTP Status Messages

HTTP Messages

Posted on 01 November 2012 in HTML | 0 comments

URL Encoding Reference 2

URL Encoding Reference 2

Posted on 01 November 2012 in HTML | 0 comments

URL Encoding Reference 1

URL Encoding Reference 1

Posted on 01 November 2012 in HTML | 0 comments